วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพนาแกรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบที่ 1) โดย นายปรีดี ภูสีน้ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษธิการ โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก พร้อมทั้ง ศึกษานิเทศน์จังหวัดนครพนม และ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment