ที่อยู่

219 หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม 48130

โทรศัพท์

042-530958

Email

acnk_2555@hotmail.com

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Website

www.nkcc.ac.th

แผนที่วิทยาลัยการอาชีพนาแก