วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก นายศุภชัย โพธิ์ศรี และนายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก ร่วมต้อนรับและติดตาม ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fixit จิตอาสา อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567