วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก มอบหมายให้ นายศุภชัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก ทำหน้าที่เป็นประธานในกิจกรรม พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (การประดับแถบ 2 สี) กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพนาแก ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก