ขัวข้อข่าว : กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565

 

รายละเอียด

ให้นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย ผู้ที่ไม่แต่งกายถูกต้อง

 

 

 

 
     

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Stdcms Vertion.1 พัฒนาโดย นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก @nkcc