วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 8 ปี วิทยาลัยการอาชีพนาแก ดร.บรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 9 รูป