วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.บรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการที่อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนครพนม