วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.บรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2563